Gravsten och gravstenssäkerhet

Nedan kan du läsa om vad som gäller angående val av gravsten och montering på Borås kyrko- och griftegårdar. På S:t Sigfrids griftegård finns väldigt strikta regler om hur en gravsten får se ut på de olika kvarteren.

Vid val av gravsten kan förenklat sägas att på äldre gravkvarter ska gravstenarna vara tidstypiska medan det på nyare kvarter ges lite större valmöjlighet. Innan en gravsten får monteras måste den godkännas.

Gravplatsföreskrifter

S:t Ansgars griftegård

Askgravplats gravnummer 45A-45X 
Kolumbariet

S:ta Birgitta griftegård

Kvarteret C 
Kvarteret C, nr 388A - 388AG
Kvarteret D, nr 6A - 6J
Kvarteret F, nr 116A - 116G
Kvarteret P
Kvarteret R

Brämhults kyrkogård

Kvarteret Asken
Kvarteret Björken
Kvarteret Boken
Kvarteret Linden

 S:t Sigfrids griftegård

Kvarteret Alprosen
Kvarteret Backsippan
Kvarteret Bergmyntan
Kvarteret Blåklockan
Kvarteret Brunkullan
Kvarteret Daggkåpan
Kvarteret Dunörten
Kvarteret Ekorrbäret
Kvarteret Färgkullan
Kvarteret Gullvivan
Kvarteret Kaprifolen
Kvarteret Konvaljen
Kvarteret Lavendeln
Kvarteret Linblomman
Kvarteret Ljungblomman
Kvarteret Majvivan
Kvarteret Malvan
Kvarteret Mandelblomman
Kvarteret Nejlikan
Kvarteret Nunneörten
Kvarteret Prästkragen
Kvarteret Ringblomman
Kvarteret Renfanan
Kvarteret Röllekan
Kvarteret Salvian
Kvarteret Skogsnävan
Kvarteret Skogsstjärnan
Kvarteret Smörblomman
Kvarteret Solvändan
Kvarteret Stensötan
Kvarteret Svalörten
Kvarteret Tranbäret
Kvarteret Tusenskönan
Kvarteret Vildrosen
Kvarteret Vintergrönan
Kvarteret Violen
Kvarteret Vitmåran
Kvarteret Vitsippan
Kvarteret Ängsrutan

Ansökningsblankett för gravsten: 
Gravanordningsansökan
Ansökan mailas till:
boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se

Vid frågor angående val av gravsten, kontakta:
Anna Jaderyd
Telefon 033 - 17 95 64

Vid frågor angående nedlagd gravsten, hjälp med omgjutning eller omdubbning, kontakta:
Gravskötselexpedition
måndag - fredag kl 08.00-12.00, 13.00-15.00
fredag kl 08.00-12.00
telefon 033 - 17 94 06

För information om gravsten och gravstenssäkerhet:
https://www.svenskakyrkan.se/troochandlighet/gravstensmontering-och-kontroll

Regler för montering av gravsten:
Centrala gravvårdskommittén