Foto: Maria Andersson

Gravskötsel

Hjälp med plantering och skötsel av gravplatsen?

Behöver du hjälp med gravskötsel?
Vi erbjuder skötsel av gravrabatten eller endast gräsputs om ni önskar det. Utöver det kan vi utföra vår-, sommar och/eller höst-plantering. Framåt vintern täcker vi gravrabatterna med granris om man beställt det och lägger också ut vinterdekorationer och tänder ljus.

Det finns tillfällen då man inte har möjlighet att besöka gravplatsen, då kan vi köpa en bukett med årstidens blommor och sätta dit, t ex på en bemärkelsedag. Vi kan, utöver detta, också vi hjälpa till med vissa arbeten med gravvårdarna såsom tvätt, målning, renovering m m, plantera buskar, perenner eller rosor.

För att teckna ett gravskötselavtal krävs att någon är antecknad som gravrättsinnehavare. Här nedan kan du se vilka tjänster och arbeten vi erbjuder. Nedan finns även en beställningsblankett för gravskötsel som kan skrivas ut och skickas in till oss.

Gravskötselbroschyr
Prislista gravskötsel 2022
Beställningsblankett gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen ser helst att gravlyktor endast placeras ut på gravarna mellan 1 oktober och 31 mars. Om de står kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötseln. Den del av gravplatsen som utgörs av gräs ska vara fri från smyckning. Av arbetsmiljöskäl är det inte tillåtet att använda föremål av glas och lösa stenar som dekoration på gravytan.

KONTAKT GRAVSKÖTSELEXPEDITION

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl 08:00-12:00
Telefon: 033 - 17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se   

Besöksadress: Jössagatan 24