Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravsättning

I Borås kan vi erbjuda kistgravplatser, urngravplatser, traditionell minneslund, askgravplatser, kolumbarium, askgravlund och spridning av aska i vatten.

Gravsättning på olika sätt
Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation. Tänk noga igenom valet av gravplats eftersom det krävs särskilda skäl att flytta en aska eller ett stoft.

Om gravsättning skall ske på annan plats än begravningsplats, t ex spridning över vatten, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen i det län där det är meningen att gravsättningen skall ske. Det går också att gravsätta på annan ort och kostnaden ingår i begravningsavgiften. Eventuella transportkostnader betalas dock av dödsboet.

För många människor är det också viktigt med en viss typ av gravsten, välj då en gravplats där det får lov att vara den typen av gravsten.

Prislista gravskick 2020

KONTAKT BEGRAVNINGSEXPEDITION

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se  

Besöksadress: Jössagatan 24.