Askgravplatser på S:t Ansgars griftegård
Foto: Maria Andersson

Gravsättning

I Borås kan vi erbjuda kistgravplatser, urngravplatser, traditionell minneslund, askgravplatser, kolumbarium, askgravlund och spridning av aska i vatten.

Gravsättning på olika sätt
Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation. Tänk noga igenom valet av gravplats eftersom det krävs särskilda skäl att flytta en aska eller ett stoft.

Om gravsättning skall ske på annan plats än begravningsplats, t ex spridning över vatten, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen i det län där det är meningen att gravsättningen skall ske. Det går också att gravsätta på annan ort och kostnaden ingår i begravningsavgiften. Eventuella transportkostnader betalas dock av dödsboet.

För många människor är det också viktigt med en viss typ av gravsten, välj då en gravplats där det får lov att vara den typen av gravsten.

För att boka tid för gravplatsvisning kontakta Maria Andersson 033-179418.

Prislista gravskick 2022

BEGRAVNINGSEXPEDITION

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se  

Besöksadress: Jössagatan 24.