Foto: Anna Rydberg

Gravplatsföreskrifter

Det finns många olika typer av gravstenar och samtidigt som fler väljer en personlig gravsten finns det på flera gravplatser tydliga föreskrifter att förhålla sig till, allt för att bevara den kulturhistoriska miljön.

S:t Ansgars griftegård
Askgravplats gravnummer 45A-45X 
Kolumbariet

S:ta Birgitta griftegård
Kvarteret C 
Kvarteret C, nr 388A - 388AG
Kvarteret D, nr 6A - 6J
Kvarteret F, nr 116A - 116G
Kvarteret P
Kvarteret R

Brämhults kyrkogård
Kvarteret Asken
Kvarteret Björken
Kvarteret Boken
Kvarteret Linden
Kvarteret Lönnen

S:t Sigfrids griftegård
Kvarteret Alprosen
Kvarteret Backsippan
Kvarteret Bergmyntan
Kvarteret Blåklockan
Kvarteret Brunkullan
Kvarteret Daggkåpan
Kvarteret Dunörten
Kvarteret Ekorrbäret
Kvarteret Färgkullan
Kvarteret Gullvivan
Kvarteret Kaprifolen
Kvarteret Konvaljen
Kvarteret Lavendeln
Kvarteret Linblomman
Kvarteret Ljungblomman
Kvarteret Majvivan
Kvarteret Malvan
Kvarteret Mandelblomman
Kvarteret Nejlikan
Kvarteret Nunneörten
Kvarteret Prästkragen
Kvarteret Ringblomman
Kvarteret Renfanan
Kvarteret Röllekan
Kvarteret Salvian
Kvarteret Skogsnävan
Kvarteret Skogsstjärnan
Kvarteret Smörblomman
Kvarteret Solvändan
Kvarteret Stensötan
Kvarteret Svalörten
Kvarteret Tranbäret
Kvarteret Tusenskönan
Kvarteret Vildrosen
Kvarteret Vintergrönan
Kvarteret Violen
Kvarteret Vitmåran
Kvarteret Vitsippan
Kvarteret Ängsrutan