Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Gravlyktor och gravdekorationer

Gravlyktor ska endast placeras ut på gravarna mellan 1 oktober och 31 mars. Om de står kvar under övrig kan de utgöra ett hinder vid gravskötsel.

Att smycka gravplatsen med personliga föremål och låta gravlyktor lysa upp i mörkret visar på omtanke om den avlidne men det finns några saker att ta hänsyn till.

Den del av gravplatsen som utgörs av gräs ska vara fri från smyckning. Av arbetsmiljöskäl är det inte tillåtet att använda föremål av glas och lösa stenar som dekoration på gravytan. Vid grästrimning kan små dekorstenar orsaka stora problem, både skada personer och andra föremål. Om en gravlykta i glas står kvar under vår och sommar kan den gå sönder om den träffas av något som flyger iväg när vi trimmar gräs. Glassplittret från en trasig gravlykta kan utgöra en risk för skärskador.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar er för gravlyktor, gravdekorationer, vaser eller redskap som finns vid enskilda gravplatser.