Foto: Maria Eriksson

Gloria in excelsis Deo 

Sjuhäradsbygdens kyrkosångförbund bjuder in till musikgudstjänst i Gustav Adolf kyrka lördagen den 8 oktober kl. 17:00.

Kören framför Haydns Lilla orgelmässa tillsammans med en ensemble ur Borås Salongsorkester. Vi får även lyssna till kompositören Piret Rips-Laul mässa för kör och orkester.

Under ledning av Tony Thornberg, Carl-Gustaf Ekström och Torbjörn Widfeldt.

Ett samarrangemang mellan Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund, Sensus och Svenska kyrkan i Borås.

Varmt välkomna!