GA-dialogen med Jonna Bornemark

28 mars kl. 19:00 i Gustav Adolfs kyrka.

"En uppgörelse med pedanternas världsherravälde"

När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet och hennes bok "Det omätbaras renässans" diskuteras flitigt.

Föredraget börjar kl. 19:00. Mingel från kl. 18:30. Fri entré.

Välkommen!