Foto: Gustaf Hellsing

Så behandlar vi personuppgifter

Svenska kyrkan i Borås välkomnar dataskyddsförordningen, GDPR. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka.

Vi vårdar det förtroende som du som medlem/anställd/förtroendevald/ideell medarbetare/vårdnadshavare ger oss, genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du kan begära att uppgifter raderas, ta tillbaka ett lämnat samtycke och invända mot behandling som utförs med stöd av intresseavvägning.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Svenska kyrkan i Borås växel, 033-17 94 00 eller vårt dataskyddsombud Gabriel Axelsson, e-post: dso@xeeda.se