Foto: Maria Andersson

Caroli kyrkogård

På Caroli kyrkogård har gravsättningar ägt rum sedan medeltiden. I början av 1800-talet förbjöds dock alla gravsättningar på kyrkogården och i mitten av det seklet togs gravarna bort. Istället planterades träd och gångar anlades och ytan runt Caroli kyrka blev Borås första grönområde.

Caroli kyrkogård började användas som begravningsplats igen 12 december 1999 då minneslunden invigdes.

Klicka här för att ta dig en virtuell rundtur på Caroli kyrkogård.

Minneslund
I denna minneslund kan jordning ske enbart genom nedgrävning av aska. Blombuketter eller ljus får placeras på särskild anvisad plats. Minnesbok över de gravsatta finns i Caroli församlingshem.

Besöksadress: Skolgatan 1