Foto: Maria Andersson

Brämhults kyrkogård

Brämhults kyrkogård är pastoratets äldsta begravningsplats. Här har gravsättningar skett redan under tidig medeltid. Den äldsta gravvården är en stor häll i kalksten från 1814.

Idag finns den ursprungliga gamla kyrkogården runt kyrkan och strax intill har man anlagt en ny del i landskapskaraktär. I likhet med S:t Sigfrids griftegård är kyrkogården i Brämhult under utbyggnad och gravsättning sker både i kist- och urngravar.

Klicka här för att ta dig en virtuell rundtur på Brämhults kyrkogård.

Minneslund

Kyrkberget väster om Brämhults kyrka utgör platsen för minneslunden, som är helt omgjord 2008. Den centrala platsen med minnessten, smyckningsplats, liten damm med vattenfall vid stenen och sittplatser är belägen på den högsta punkten med milsvid utsikt över det omgivande landskapet. Det är utan tvekan en av landets vackrast belägna minneslundar.
Den ursprungliga naturmarken har sparats och liksom på S:t Sigfrids griftegård sker jordning såväl genom spridning som nedgrävning. Invid minnesstenen finns möjligheten att tända ett ljus eller placera en blombukett.

Muslimskt gravkvarter

På Brämhults kyrkogård finns ett nybyggt muslimskt gravkvarter, Linden, som tas i bruk sommaren 2020.