Brämhults kyrka

Brämhults kyrka och församlingshem

Brämhults kyrka finner du på Kyrkbacken 10. Församlingshemmet ligger centralt vid Brämhults torg i Borås.

Brämhults kyrka

Brämhults kyrka ligger högt och naturskönt, med en vacker kyrkogård som breder ut sig runt kyrkan. Här firar vi vanligtvis gudstjänst varje söndag klockan 11:00, se kalendern. Under gudstjänsten medverkar ibland Brämhults kyrkokör eller barnkör. Kyrkan rymmer 170 personer. 

Vill du se kyrkan inifrån? Se 3D-visningen här

Brämhults församlingshem
Vid Brämhults torg ligger Brämhults församlingshem som uppfördes 1972. I församlingshemmet finns verksamhet för alla åldrar.

Boknings- och kontaktinformation
Önskar du hyra en lokal är du välkommen att höra av dig. Observera att det kan vara flera olika sällskap vid samma tillfälle i de olika salarna och det kan hända att man får dela kök. I församlingshemmet får det inte förekomma nötter på grund av allergi.

Vid bokning av dop, vigsel eller begravning i Svenska kyrkans ordning med en präst från Svenska kyrkan får du låna lokal. För övrig lokaluthyrning kontaktas vaktmästare för mer information och prisuppgift.

Du kommer överens med vaktmästaren vilken tid du har lokalen och eventuellt om du ska låna nyckel. Under lördag, söndag eller helgdag har du lokalen under tiden 10-17 (dock ej tillträde efter kl. 15.00). Städning sker innan hemgång. Förtäring av alkohol är inte tillåtet i Svenska kyrkan i Borås lokaler.

Vi har följande salar:
Lilla salen rymmer 45 personer.
Stora salen rymmer 120 personer.   

Utrustning
Det mesta finns som man kan behöva vid en måltid tillsammans som uppläggningsfat, skålar och porslin. Dukar får du ta med dig om du önskar detta. Fråga gärna om du undrar över något. 

Vi rekommenderar även att du kommer och tittar på lokalen antingen innan du bokar eller någon dag innan du ska ha lokalen.  

Teknisk utrustning med mera
Vid uthyrning kan även blädderblock, PC-kanon, ljudanläggning och annan utrustning ingå. Denna utrustning ska i så fall beställas i samband med bokning av lokal.

Bakgrund och historia
Senmedeltida kyrka
Brämhults kyrka är en senmedeltida kyrka som ersatte en tidigare kyrka på samma plats. Denna kyrka förmodas ha uppförts på 1200-talet och kan ha varit en stavkyrka. Själva kyrkplatsen är troligen en hednisk kultplats. Den nuvarande kyrkan byggdes under senare delen av 1400-talet. Ett pergamentbrev från 1479, undertecknat av biskop Brynolf i Skara och tillägnat Maria Magdalenas kapell i Bremholt, bekräftar detta.

Renoveringar
Vid mitten av 1600-talet lades Brämhult till Borås pastorat. Kyrkan var då förfallen och man övervägde att överge kyrkan, men församlingsborna beslöt istället att reparera den. En del av äran får tillskrivas rådman Andreas Larsson, vars namn finns inristat i sakristian över dörren. 

Reparationerna fortsatte in på 1700-talet och kyrkan fick bland annat ett välvt innertak med målningar av Dittlef Hof. 1745 uppfördes klockstapeln. I slutet av 1700-talet förlängdes kyrkan och ett nytt vapenhus uppfördes i väster. 1917 fick kyrkan en altartavla målad av Olle Hjortzberg. Takmålningen tillkom 1925, utförd av John Hedaeus. I samband med omläggning av golvet i kyrkan 1951 upptäckte man mängder av gravar samt mynt från den danske kungen Erik Menveds tid (1268-1319).

1952 restaurerades kyrkans inre varvid gamla målningar på bänkar och väggar togs fram och en del äldre inventarier återfick sin plats i kyrkan. Träkorset från 1799 har senare fått en textil till bakgrund efter ett utkast av Folke Heybroek. 1983 uppfördes en ny orgel från Grönlunds orgelbyggeri.

Populär dop- och vigselkyrka
Brämhults kyrka är en mycket populär dop- och vigselkyrka. På kyrkogården ligger en mäktig 18 cm tjock stenhäll, en så kallad brudsten. C J Ljungström berättar att det förr var sed att bruden när hon kom ut från kyrkan steg upp på hällen och stod där medan hästarna rustades i ordning för hemresan.