Foto: Magnus Aronson

Borås Besöksverksamhet

Borås Besöksverksamhet är ett samarbete mellan olika föreningar som vill hjälpa till att bryta isolering för människor som är ofrivilligt ensamma.