Foto: Magnus Aronson

Borås Besöksverksamhet

Borås Besöksverksamhet är en samverkan mellan olika föreningar som vill hjälpa till att bryta isolering för människor som är ofrivilligt ensamma.

Borås Besöksverksamhet är en samverkan mellan olika föreningar som vill hjälpa till att bryta isolering för människor som är ofrivilligt ensamma. Föreningen drivs av Röda Korset, Svenska kyrkan i Borås, pensionärsföreningen PRO och Borås Stad.

Läs mer om Borås Besöksverksamhet på deras webbplats.