Begravningsplatser

Att vandra på en griftegård är att vandra i historien. Det är berättelser om hur staden har vuxit fram och hur människorna levde. I dessa gröna lungor hittar man tystnad och lugn som inbjuder till en stunds eftertanke i en vardag som annars håller ett högt tempo.

I Borås har vi fem begravningsplatser av olika karaktär: S:t Sigfrids griftegård, S:ta Birgitta griftegård, S:t Ansgars griftegård, Brämhults kyrkogård och Caroli kyrkogård. Pastoratsbor har möjlighet att fritt välja mellan dessa. De flesta gravsättningar sker i dag på S:t Sigfrids griftegård.