Begravningsgudstjänster i tider av coronaviruset

Förslag på hur man kan göra vid begravning.

När någon nära har avlidit är det viktigt att få ha begravning relativt snart, inte minst för sorgearbetet. Även i dessa tider är regeln att gravsättning ska ske inom 30 dagar och det vill Borås pastorat hålla fast vid.

Vi vill samtidigt minska risken för smittspridning.

I Uppståndelsens kapell samt Caroli och Gustav Adolfs kyrkor finns det utrymme för de sörjande att sitta utspridda, därför rekommenderar vi dem i första hand. Vid små begravningar kan man självklart använda andra kyrkor och kapell.

Några förslag på hur man kan genomföra en begravningsgudstjänst i dessa tider

  • Vid kremation kan man nu ha en mindre begravningsgudstjänst för de närmaste och längre fram vid urnsättningen ha en större samling med minnesstund.
  • Begravningsgudstjänsten kan hållas utomhus. Det blir då en enklare variant, eftersom musiken är svårare att lösa. Musiker kan finnas med som stöd för sången och eventuellt med andra instrument.
  • Man kan ha en mindre begravningsgudstjänst och låta kistan stå kvar så att de som inte är så nära kan ta avsked efter själva begravningsgudstjänsten.

Akt med urna

Eftersom önskan är att gravsättning ska ske inom 30 dagar förespråkar vi inte att ha begravningsceremonin senare när coronakrisen är över. Vi vet inte hur länge detta läge kommer att råda.

Det finns dock möjlighet till akt med urna. Då sker kremeringen först och du har en urna i stället för en kista på begravningsceremonin. På S:t Sigfrids griftegård finns en minnesplats utomhus för detta ändamål.

Angående livesändning via digitala medier

Det är möjligt för anhöriga att låta någon närstående i riskgrupper vara med via digitala medier. Eftersom vi som organisation behöver tydligare riktlinjer om vi ska ordna livesändning på något sätt, uppmuntrar vi i stället de nära att själva ordna detta.

Observera!

Det är viktigt att alla de riktlinjer som kommer från myndigheter följs. Läget kan förändras fort och då gäller myndigheternas riktlinjer i första hand.