Foto: Anna Rydberg

Att välja gravplats

Vad är egentligen vad? I Borås finns flera alternativ av gravplatser och det finns olika möjligheter på de olika begravningsplatserna. Kanske har den avlidne egna önskemål om val av gravplats?

Borås kyrkogårdar erbjuder flera olika typer av gravplatser och vilken form man väljer är väldigt personligt och ska passa in i livet. Vi följer gärna med er ut för visning av gravplats och då kan vi även berätta mer om vad de olika alternativen innebär. För att boka tid för gravplatsvisning kontakta begravningsexpeditionen, 033- 179405.

Olika gravplatstyper

KISTGRAVPLATS
S:t Sigfrids, S:ta Birgittas och S:t Ansgars griftegårdar samt Brämhults kyrkogård
I en kistgravplats gravsätts den avlidne i kista och detta sker oftast genom att begravningsakten avslutas vid gravplatsen. En kistgravplats rymmer som minst plats för två kistor, det finns även plats för urnor. Gravsättningen ska ske inom 30 dagar från dödsfallet. Gravplatsen upplåts med en gravrätt på 25 år. Ansvar för gravens skötsel vilar på gravrättsinnehavaren.

URNGRAVPLATS
S:t Sigfrids, S:ta Birgittas och S:t Ansgars griftegårdar samt Brämhults kyrkogård
Efter kremation gravsätts urnan med askan från den avlidne i en urngravplats. Detta ska ske inom ett år från kremationen. Begravningsentreprenören brukar vara med vid gravsättningen men i annat fall kan en präst vara med eller så kan urnsättningen skötas på egen hand av de anhöriga. Gravplatsen upplåts med en gravrätt på 25 år. Ansvar för gravens skötsel vilar på gravrättsinnehavaren.

MINNESLUND
S:t Sigfrids och S:ta Birgittas griftegårdar samt Brämhults och Caroli kyrkogårdar
Minneslund är ett kollektivt gravskick med anonym karaktär där den avlidnes aska grävs ner/sprids inom ett gemensamt område. Personal från Borås kyrkogårdar utför gravsättningen och anhöriga får inte närvara. Efter gravsättning skickas ett minnesblad till den som beställt begravningen och alla som gravsätts i minneslund skrivs in i en minnesbok. Vid varje minneslund finns en smyckningsplats för gravljus och snittblommor, i övrigt ansvarar Borås kyrkogårdar för skötseln.

ASKGRAVLUND
S:t Sigfrids griftegård
En askgravlund skiljer sig från övriga minneslundar eftersom de anhöriga får vara med vid gravsättningen och namnplattor med namn på de gravsatta kan sättas upp. Vid gravsättningen lämnas ett minnesblad ut och alla som gravsätts i askgravlund skrivs in i minnesbok. Smyckningsplatserna är avsedda för gravljus och snittblommor, i övrigt ansvarar Borås kyrkogårdar för skötseln. 

ASKGRAVPLATS
S:ta Birgittas och S:t Ansgars griftegårdar
I en askgravplats grävs askan ned med ett hölje av lätt förgängligt material. Askgravplatserna har restriktioner vad man som gravrättsinnehavare får göra vid platsen och därför skrivs ett avtal under i samband med upplåtandet. Borås kyrkogårdar ansvarar för skötseln och förser även platsen med gravsten och/eller namnplatta. Anhöriga får smycka gravplatsen med gravljus och snittblommor. Gravrätten upplåts på 25 år och en avgift tas ut som avser gravsten och gravskötsel.

KOLUMBARIUM
S:t Ansgars griftegård
Ett kolumbarium är ett rum med slutna nischer där askurnor förvaras. De flesta av de 39 nischerna har plats för två urnor medan några har plats för fyra urnor. Efter 25 år då gravrättstiden löper ut (om den inte förlängs) flyttas askan till minneslund. Borås kyrkogårdar ansvarar för skötseln av kolumbariet samt beställning av namninskription till nischplattorna.

ÅTERANVÄNDA EN GRAVPLATS
S:t Sigfrids, S:ta Birgittas och S:t Ansgars griftegårdar samt Brämhults kyrkogård
För att bevara karaktären på våra begravningsplatser och använda dem fullt ut, återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka. Tidigare gravsatt urna eller kista flyttas eller rörs inte. Att välja att återanvända en gammal gravplats ger möjlighet till en gravplats på ett redan uppvuxet och grönt kvarter och det ger också möjlighet att välja en gravplats i närheten av en gravplats man redan besöker.

BEGRAVNINGSEXPEDITION

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se  

Besöksadress: Jössagatan 24.