Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Ansökan och montering av gravsten

Innan en gravsten/gravanordning kan sättas upp på någon av begravningsplatserna inom Borås pastorat ska kyrkogårds-förvaltningen lämna sitt godkännande.

Vid frågor angående val av gravsten, kontakta Anna Jaderyd
Telefon: 033 - 17 95 64, e-post: anna.jaderyd@svenskakyrkan.se

Ansökan om gravsten/gravanordning

Här finns möjlighet att ladda ner blanketten Gravanordningsansökan.

Ansökan mailas/postas till:

boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se

Borås kyrkogårdar
Box 393, 501 13 BORÅS

När ansökan har granskats av kyrkogårdsförvaltningen meddelas beslut till den som står som beställare alternativs stenhuggeriet.

Montering av gravsten/gravanordning

Vid montering av gravsten ska Centrala gravvårdskommitténs regler följas, du kan läsa mer om dessa här.

När monteringen är klar ska kyrkogårdsförvaltningen få information om detta, gärna med hjälp av denna blankett. Därefter kontrollerar vi så att monteringen är ordentligt utförd och att alla säkerhetskrav uppfylls.

KONTAKT GRAVSKÖTSELEXPEDITION

Gravskötselexpedition
Måndag-torsdag kl 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl 08:00-12:00
Telefon: 033 - 17 94 06
E-post: boras.gravskotselexp@svenskakyrkan.se   

Besöksadress: Jössagatan 24