Meny

Maria som mural pryder Kyrkans hus

Vi är stolta över den vackra muralen som målades på Kyrkans hus under festivalen Wall Street Nacka. Kom gärna och titta närmare på konstverket! Kanske vill du passa på att komma in och ta en fika i vårt café?

Den internationellt kända gatukonstnären Natalia Rak står bakom verket, som numera pryder fasaden på Kyrkans hus i Orminge C. Boo är den första församlingen i Svenska kyrkan att delta i en gatukonstfestival.

”Den första person i Bibeln som fylls av Guds helige Ande är en konstnär. Kyrkan och konsten har ofta vandrat hand i hand genom historien. När möjligheten gavs att låta en skicklig konstnär smycka Kyrkans hus var det en spännande möjlighet som öppnades. Min förhoppning är att konstverket både skall väcka spontan glädje och reflektioner kring livets innersta mening”, säger Henrik Roos, kyrkoherde.

En muralmålning är en konstnärlig bild på en fast vägg eller en fasad som utgör en integrerad del av sin omgivning. Natalia Rak har i konstverket velat spegla platsens själ. Konstnärens muralmålningar kännetecknas av starka färger och motiven är oftast en eller två individer, framförallt kvinnor. Målningen på Kyrkans hus finansieras av Nacka kommun. Nacka kommuns stadskreatör Fredrika Friberg är initiativtagare till muralfestivalen.

”Jag är glad att Boo församling är med i Wall Street, och ser fram emot utvecklande samtal där både kropp, själ och ande har en jämlik naturlig plats. Att vi nu får Sveriges första målning på utsidan av en kyrkobyggnad är både modigt, hoppfullt och spännande”, berättar Fredrika Friberg.

Varmt välkommen!

Kontakt:
Henrik Roos, kyrkoherde Boo församling,
08-747 66 06
henrik.roos@svenskakyrkan.se

Fredrika Friberg, stadskreatör, Nacka kommun,
08-718 81 95
fredrika.friberg@nacka.se

www.wallstreetnacka.se