Välkomna tillbaka

Följande gäller framöver i Boo kyrka

Gudstjänster och konserter
36 deltagare plus medverkande.
Deltagarna sitter på varannan bänk. Olika sällskap behöver hålla minst 1 meters avstånd i bänkarna.

Förrättningar (dop, vigsel och begravning)
50 deltagare plus medverkande
Deltagarna sitter på varannan bänk. Olika sällskap behöver hålla minst 1 meters avstånd i bänkarna.

Bakgrunden till det högre antalet på förrättningar är att vid dop, vigsel och begravningar är det i högre grad sällskap från samma familjer.

I Duvan och Boo kapell gäller 24 deltagare vid gudstjänst/konserter och 30 deltagare vid förrättningar.