Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Sommarlunch

Välkommen till Kyrkans hus för att äta lunch med sommarsmaker i fokus.

Lunchen sker i trevligt sällskap i Martasalen, Kyrkans hus. 
Kostnad 40 kr inklusive kaffe och kaka. 

Varje tisdag klockan 12
mellan 18 juni och 9 juli!