Samtal och stöd via telefon

Just nu kan livets funderingar göra sig extra påminda. Hos oss finns det någon som lyssnar. Ta kontakt med våra präster eller diakoner. Med dem kan du prata om ensamhet, oro, relationer, sorg, tro eller något annat som du bär på - stort som smått. Den du pratar med har tystnadsplikt.

Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon.

Ring vår växel på 08-747 66 00 och be att få tala med en präst eller diakon.