Renoveringen månad för månad

Vi kommer kontinuerligt uppdatera med information från arbetet med kyrkan. 

Arbetet påbörjas 1 september 2021 och beräknas vara klart lagom till 100-årsjubileet sommaren 2023. 

December 2021
Under december pågår arbetet med schaktning av golv i rum på källarplan, Förstärkningar av hjärtväggen, förberedande arbeten i kyrkorum för nya väggar och installationer och sågning av berg norrsida är slutförd.

Man kommer även påbörja demontering av gamla radiatorer och ledningar samt arbeta med avväxlingar för nya betongpelare.Arbeten i kyrkorummet kommer pågå

November 
Bergslossning kommer fortsätta pågå under de närmaste veckorna och även arbetet med att såga berget längs med väggarna pågår. Avväxlingar monterades i början av november i hjärtväggen där öppningar ska bli till och under de kommande veckorna kommer nya öppningar i hjärtväggen öppnas upp. Injekteringen av kallmuren är färdig.


Oktober 2021
Under oktober har arbetet med att få bort berget under kyrkan fortgått. Man tar bort berget för att kunna bygga en till församlingssal på nedre våningen av kyrkan. Det har skickat iväg över 8 containrar med bergsmassor, och vi kan se hur kyrkans lokaler växer i volym.
Bergslossning kommer pågå under de närmaste veckorna samt så kommer håltagaren att göra ursparningar i hjärtväggen så smeden kan förstärka nya öppningar med 28st pelare. 
Arbete med att injektera betong i kallmuren kommer att starta i slutet av oktober 

September 2021
Under månaden som gick så har etableringen blivit färdigställd, rivaren, håltagaren och smeden arbetar för att växla av nya öppningar i källaren. 
Bergschaktningen under kyrkan har påbörjats.
Orgeln har täckts in, elektrikern har även plockat ner armaturkronor som ska restaureras

Planer för närtiden är att fortsätta med bergslossningen samt att håltagaren gör ursparningar i hjärtvägg så smeden kan förstärka nya öppningar.
Kallmuren under kyrkan kommer att förstärkas genom injektering.

Augusti 2021
Entreprenören har påbörjat etableringen och har inhägnat ena parkeringen för att kunna sätta upp byggbodar och verktygscontainrar. Parkeringen kommer i och med detta vara avstängd under byggtiden.