Renoveringen i korthet

Ökad tillgänglighet. Med en hiss och en ny och säkrare trappa blir det lättare att ta sig mellan kyrkorummet och nedervåningen. I dagsläget måste besökarna gå i en mycket brant spiraltrappa eller gå runt hela kyrkan på utsidan.

Bättre samlingsutrymmen på nedervåningen. Genom att gräva ut berget under kyrkan fördubblas utrymmena. Det betyder att vi kan ha ytterligare en kyrksal för minnesstunder, söndagsskola och andra träffar. Dessutom moderniseras köket. Sakristian kommer däremot att bevaras i ursprunligt skick.

Underhållsarbeten. Kyrkan får en grundlig renovering av el- och vattenledningar, golv, väggar och valv för att försäkra oss om att den håller i många år framåt. Kyrkorummet kommer efter renoveringen se ut som tidigare. Alla ingrepp görs i samråd med länsantikvarien och andra experter på området.

Kyrkan stängs 2021-2022. Kyrkan stängs helt 1 september. Begravningar hålls istället i ceremonilokalen Duvan intill kyrkan. Dop och vigslar hålls i Duvan, Kyrkans hus i Orminge centrum, Boo kapell eller Kummelnäs kapell. Söndagens gudstjänst är flyttad till Kyrkans hus. Målsättningen är kunna öppna Boo kyrka och fira 100-årsjubileet med pompa och ståt.