Historia

I slutet av 1800-talet användes Boo kapell som socknens kyrka. På andra sida Baggensstäket låg kyrkogården. Det behövdes en större och mer lättillgänglig kyrkogård, och den började anläggas 1910 på sluttningen bredvid Sågtorpsskolan. Först 1916 fattades beslut om att bygga en ny kyrka på samma plats. Ärkebiskop Nathan Söderblom tyckte att Boo behövde en ordentlig kyrka för att få bli eget pastorat.

Flera olika förslag på en ny kyrka ritades. Det skulle bli en relativt liten byggnad utan torn, och den skulle ligga bredvid Sågtorpsskolan. Men några församlingsbor hade större ambitioner och lät arkitekten Martin Hedmark rita ett förslag på en pampig vitputsad kyrka med högt torn och plats för en församlingssal i suterräng. Kyrkan skulle ligga på krönet av kyrkogården. Det storslagna förslaget klubbades igenom 1921 och två år senare stod Boo kyrka klar.

Arkitekten Martin Hedmark inspirerades av italienska och sydfranska kyrkor, med valvbågar och stenkolonner som skapar ett rymligt och imponerande kyrkorum. De fyra kolonnerna och även dopfunten är gjorda av granit som bröts vid Sågtorps skola. Målningarna som pryder taket i koret längst fram i kyrkan målades först 1944 av Olle Hjortzberg.

I kyrkan finns ett stort antal saker av historiskt värde, många av dem skänkta av församlings­bor. Dopfatet i silver är gjutet av idrottspriser, kyrkskeppet sägs vara så gammalt som från 1775, och många av konst­verken är från 1600- och 1700-talen.