Själavård

Själavård
Enskilda samtal med präst bokas hos  Helge Berg  0278-417 00  eller via expeditionen 0278–400 23.
Hör även av dig om det finns intresse att starta samtalsgrupp med tema som t ex sorg.

Bikt
Bikten är ett kyrkligt sakrament (helig handling som vi utför på Jesu Kristi uppdrag och där vår Herre har lovad oss att vara närvarande på ett särskild sätt) där vi får tillfälle att lämna ifrån oss det som blivit fel, det som vi har gjort som vi, innerst inne, vet att vi inte borde ha gjort eller det som vi kunde och borde har gjort men lät bli att göra.
Kort sagt, om vi har skadat oss själva, våra medmänniskor eller vår relation med Gud genom något vi gjort eller sagt – det som vi inom Kyrkan kallar synd.
Men det är aldrig kört. Av Guds nåd kan vi bli befriade från det som binder oss och upprättade till ett liv i friheten i Kristus. Det är det som bikten handlar om. Befrielse och upprättelse.
OBS! Bikten (och alla själavårdande samtal) sker under absolut tystnadsplikt!
Önskar du bikta dig, kontakta någon av församlingens präst: Helge Berg tel 0278-41700