Kyrkofullmäktiges ordförande Rolf Forslin har avlidit

Nyhet Publicerad

Rolf Forslin, ordförande i Bollnäs pastorats kyrkofullmäktige, är död. Han avled hastigt i sitt hem på kvällen den 22 maj.

Rolf Forslin har under ett halvt sekel satt djupa och betydelsefulla avtryck inom Svenska kyrkan i Bollnäs, både som anställd och förtroendevald. Han anställdes i Bollnäs församling 1972, då som ungdomssekreterare. Han diakonvigdes 1989 och arbetade därefter som diakon i Bollnäs och Rengsjö församlingar ända fram till årsskiftet 2017-2018.

Att finnas till för unga och utsatta människor var något som Rolf Forslin brann för i hela sin gärning. Kännetecknande för honom var det stora hjärta han hade med sig i alla sina engagemang.

Rolf Forslin
Rolf Forslin. Foto: Carina Falk Norgren

Som lokal kyrkopolitiker har Rolf Forslin lokalt varit ett ledande namn under många år. Han har även suttit med i stiftsfullmäktige i Uppsala, samt varit vice ordförande i stiftsstyrelsen där han hade ett nära samarbete med biskopen. Han har också genom åren varit mycket aktiv i kyrkans internationella arbete, bland annat var han med och byggde upp samarbetet med Bollnäs vänförsamling i Polen.

I Bollnäs kyrka onsdag 23 maj hölls ljuständning på morgonmässan till Rolfs minne och vid prästgården vajade flaggan på halv stång.

Stiftsfullmäktige sammanträdde under onsdagen på stiftsgården i Undersvik och där hedrades Rolf Forslin med en tyst minut.

Rolf Forslin blev 70 år gammal.