100 år sedan första världskriget slutade - klockringing söndagen den 11/11

Nyhet Publicerad

Bollnäs pastorat deltar i uppmärksammandet av 100-årsdagen genom klockringning.

Söndag 11 november är det 100 år sedan det blev fred efter första världskriget.

Sveriges samtliga biskopar har kommit överens om att Svenska kyrkan ska uppmärksamma detta genom klockringning.

100-årsminnet av freden väntas få stor internationell uppmärksamhet. Bland annat har kyrkorna i Tyskland och England tagit initiativ till en klockringning, för att hedra de 17 miljoner människor som föll offer för kriget och för att sprida ett fortfarande aktuellt budskap om fred och försoning.

Även i Sverige och i andra europeiska länder väntas kyrkor delta i klockringningen. Klockorna i flera av Bollnäs pastorats kyrkor kommer att ringa klockan 13.30.

Initiativet länkar till hänselserna den 11 november 1918, då människor i många länder spontant ringde i klockorna för att fira att vapnen lagts ner.