Minneslund

Minneslund är ett anonymt sätt att gravsätta askan efter en kremerad person på ett gemensamt område och innebär då ingen gravskötsel. Det kan vara en önskan från den avlidne att inte ha en personlig grav.
I en minneslund som är en del av kyrkogården/begravningsplatsen gräver man ner askan vilket sker under värdiga former mellan maj och oktober av kyrkogårdspersonalen där inga anhöriga får närvara.
Det finns ett utsett ställe där man kan tända ett ljus och det finns plats för att sätta en vas med lösa blommor.
Namnen på alla som är gravsatta i minneslunden finns nedskrivet i den lokala gravboken.

Arbrå
Den gamla minneslunden i Arbrå finns på gamla kyrkogården som är lummig och fridfull, den är belägen söder om kyrkan. Den nya minneslunden är belägen norr om kyrkan, den ligger vackert nära älven Ljusnan. Där finns ljusbärare och plats för blommor i vas.

Bollnäs
Minneslunden är belägen på södra sidan om kyrkan. Där finns ett vattenspel som återvinner vattnet och är avsedd för blomvaser, även ljusbärare finns.

Hanebo
Minneslunden är belägen på den gamla kyrkogården sydöst om kyrkan. Där finns ljusbärare och plats för blommor i vas.

Rengsjö
Minneslunden är belägen på södra delen om kyrkogården med fin utsikt över ängar. Där finns ljusbärare och plats för blommor i vas.

Segersta
Minneslunden är belägen strax sydväst om kyrkan med utsikt mot älven Ljusnan. Där finns ljusbärare och plats för blommor i vas.

S:t Lars 
Minneslunden omges av den lummiga skogen som ligger väster om klockstapeln. Där finns ljusbärare och plats för blommor i vas.

Undersvik
Minneslunden är belägen på kyrkogården som ligger ca 200m nordöst om kyrkan. Där finns ljusbärare och plats för blommor i vas.