Vi bygger ny ekonomibyggnad i Hanebo

En byggnad som innehåller både garage för alla fordon och utrymme för att kunna serva alla maskiner utan att störa kyrkans verksamhet med gäster, personal och besökare.
Kyrkogårdens nya ekonomibyggnad innehåller det som behövs, d.v.s. personalutrymme med plats för personalen men även plats för alla maskiner som används.
Det innebär också att kyrkans församlingspersonal och medarbetare får ökat utrymme i de lämnade lokalerna. Kyrkogårdsförvaltningen räknar med att den nya byggnaden ska kunna tas i bruk någon gång i april 2016.