Kyrkogård i Rengsjö

Rengsjö kyrkogård består av en äldre och en nyare del efter att den utvidgats för att möjliggöra fler gravplatser för kista.
Kyrkogården är belägen cirka 200 meter från Rengsjö kyrka.
På den nya kyrkogården finns även minneslunden som togs i bruk 1992.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav, minneslund och askgravplats.