Handslag

Medling vid tvist om gravsättning

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om gravsättning.

Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar. Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut.

Så länge medling pågår kan inte kremering eller gravsättning ske.  

Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0278-279 75 omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.