Kyrkogårdar i Hanebo och Segersta

Hanebo minneslund
Hanebo minneslund

Hanebo kyrkogård är belägen i direkt anslutning till Hanebo kyrka strax utanför Kilafors. Den gamla kyrkogården som finns belägen omkring kyrkobyggnaden har utvidgats med nya kyrkogårdsdelar både öster och söder om den gamla kyrkogården. Den nyaste kyrkogårdsdelen iordningställdes år 2009 och är i anslutning till Hanebo församlingshem. År 2010 invigdes askgravplatser på den nyaste kyrkogårdsdelen.                                                   
På kyrkogården finns en minneslund som togs i bruk 1989.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav, minneslund samt askgravplats.

Segersta minneslund
Segersta minneslund

Segersta kyrkogård består av en äldre kyrkogårdsdel vid Segersta kyrka samt en nyare kyrkogårdsdel belägen cirka 250 öster om kyrkan.
På den äldre kyrkogårdsdelen finns en minneslund som togs i bruk 1993.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav samt minneslund.