Kyrkogårdar i Hanebo och Segersta

Hanebo minneslund
Hanebo minneslund

Hanebo kyrkogård är belägen i direkt anslutning till Hanebo kyrka strax utanför Kilafors. Den gamla kyrkogården som finns belägen omkring kyrkobyggnaden har utvidgats med en nya kyrkogårdsdelar både öster och söder om den gamla kyrkogården. 2009 har den nyaste kyrkogårdsdelen iordningställts, den är belägen i anslutning till Hanebo församlingshem. Under 2010 invigdes ett område med askgravplatser på den nyaste kyrkogårdsdelen.                                                   
På kyrkogården finns en minneslund som togs i bruk 1989.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav, minneslund samt askgravplats.

Segersta minneslund
Segersta minneslund

Segersta kyrkogård består av en äldre kyrkogårdsdel vid Segersta kyrka samt en nyare kyrkogårdsdel belägen cirka 250 öster om kyrkan.
På den äldre kyrkogårdsdelen finns en minneslund som togs i bruk 1993.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav samt minneslund.