Foto: Carina Falk Norgren

Begravningsombud

Svenska kyrkan är genom kyrkogårdsförvaltningen ansvarig för begravningsverksamheten i Bollnäs pastorat.

För att tillvarata intresset för de som inte tillhör Svenska kyrkan utser länsstyrelsen ombud med uppgift att följa kyrkogårdsförvaltningens verksamhet och yttra sig över kyrkofullmäktiges beslut om begravningsavgiftens storlek varje år.

Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan vända sig till ombudet med frågor.

Robert Eriksson, tel 070-392 40 50
Bollnäs kommun
821 80 Bollnäs
0278-250 00 (växel)