Begravningsavgiften

Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2024 till 27,7 öre per hundralapp, en ökning med 1,9 öre från föregående år. Avgiften tas ut från 2024 och syns på slutskattebeskedet 2025.

1 januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås.

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Det spelar ingen roll vilken tro du har eller om du tillhör något trossamfund.

Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:
Gravplats på allmän kyrkogård med en upplåtelsetid av 25 år.
Gravsättning.
Lokal för förvaring av stoftet.
Transporter av kistan från den anvisade lokalen där stoftet förvaras till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats inom Bollnäs pastorat. Kremering.
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Om den avlidne tillhör Svenska kyrkan ingår detta:
Begravningsceremoni med präst i kyrka eller kapell.
Kyrkomusiker för musik vid begravniningen.

Kostnader för dödsboet:
Kista, urna och svepning.
Blommor och kistdekorationer.
Extra musik och sång.
Annonsering.
Transport av kistan från hem/sjukhus till den anvisade lokalen för förvaring av stoftet.
Minnesstund.
Gravsten.
Bouppteckningskostnader.
Begravningsbyrå.