Att välja gravplats

Alla har rätt till en gravplats.
Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt det är möjligt följas vid val av gravplats. När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom. Via kyrkogårdsförvaltningen får du hjälp att välja gravplats.
Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden som är 25 år ska värnas.                                                 
Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att avvakta något med gravsättningen än att riskera att det blir fel.
Finns någon nära anhörig gravsatt på kyrkogården sedan tidigare? Kanske den avlidna hade en önskan om att själv vila i samma grav? Finns möjlighet till ytterligare gravsättning i familjegrav?
Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats    

Hur snabbt skall gravsättning göras?
En gravsättning av kista skall göras senast en månad efter dödsfallet.
Vid gravsättning av aska eller urna kan man dröja upp till ett år efter kremering innan gravsättning görs.

Visning av gravplatser.
Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen för ytterligare information.
På kyrkogårdarna i Bollnäs pastorat kan man vara med och välja ut en passande gravplats. På vissa områden av kyrkogården kan det dock finnas restriktioner, så att man istället blir anvisad en gravplats om man har önskemål om gravsättning i just det området.

Disponibla gravar.
För att bevara karaktären på kyrkogårdarna, kan gamla gravplatser användas igen. Gravsättning sker i det orörda översta skiktet. Kyrkogårdsförvaltningen kan informera mer om detta.                           

Muslimska gravplatser.
Olika religioner som olika seder och bruk samt speciella önskemål i samband med gravsättning.
På S:t Lars kyrkogård i Bollnäs finns ett kvarter med muslimska gravplatser.