Arbetsledare

Arbrå-Undersvik-Rengsjö
Birger Bodin
0278 - 279 88

Bollnäs                                                                                                        Tomas Grip                                                                                                   0278 - 279 81

Mia Sundberg
0278 - 279 84

Hanebo-Segersta                                                                                         Per-Henrik Johansson
0278-279 85