Kring frågan om Bollnäs pastorat och Bollnäs Pride

Som framgått i media, har Bollnäs pastorat har tackat nej till att medverka i Bollnäs Pride 2019. Detta bottnar inte i ett motstånd mot Priderörelsen och dess idéer. Svenska kyrkan arbetar hela tiden aktivt för, att med Kristus som grund, välkomna alla människor till kyrkan och gudstjänsten. Det är viktigt att det finns många krafter i samhället som arbetar för det goda. Pride utför arbetet på sitt sätt och Svenska kyrkan på sitt sätt. Vi önskar Bollnäs Pride all välsignelse vid höstens evenemang.

Ingrid Natander, kyrkoherde i Bollnäs pastorat