Foto: Carina Falk Norgren

Katrinebergs kapell

Katrinebergs gamla kapell, som troligen byggdes 1783. Det förföll under 1800-talet och ett nytt byggdes. Detta invigdes 1892. Se nedan

I kapellets tak hänger tre mässingskronor.

Källa: "Kapellen i Bollnäs församling" av Bengt Ingmar Kilström
 

Foto: Carina Falk Norgren

Orgeln på läktaren, i väster, är tillverkad av snickaren Lars Östlin, Nordanåsbo, Ockelbo 1892, och omfattar 4½ stämmor, en manual och bihangsdel. Den har av kännare, Gunnar Carlsson, betecknats som en "verklig klenod". Orgeln försågs med en elektrisk fläkt 1971.

Till vänster om koret har predikstolen sin plats. Den målades 1958 av Harald Lindberg och har i de fem fälten (tre syns på bilden) följande motiv: en olivkvist, kors med törnekrona och INRI upptil samt tre spikar nedtill, ett ankare och ett brinnande hjärta. Över dörrspegeln har konstnären målat Den helige Andes duva

Korfönstret i Katrinebergs kapell komponerade Harald Lindberg 1957, de olika delarna föreställer, uppifrån: Jesus undervisande med en lilja i handen och omgiven av fåglar.
Rad två från höger: Den rike mannen och Lasarus, Det borttappade fåret, Den förlorade sonen och Kvinnan som söker efter den borttappade pennigen. Nedre raden från höger: Änkans son i Nain, Jesus förlåter synderskan, Sackeus i trädet och Jesus gråter över Jerusalem.
Fönstret tillverkades av Ringströms glasmålerifirma i Stockholm och avtäcktes 7 juni 1958.

Katrinebergs kapell ligger på en höjd en kilometer norr om gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland.. Det är det äldsta av kapellen inom Svenska kyrkan Bollnäs-Rengsjö och ligger i Bollnäs finnskog Kapellet  byggdes troligen 1783. Det kapellet förföll dock och ett nytt byggdes i närheten, vilket invigdes 1892.
Katrinebergs bruk anlades 1776 och låg då i Hanebo socken, men överflyttades 1848 till Bollnäs socken. Prästen i Gruvberget hade hand om gudstjänsterna även här och i Annefors kapell.