Jourhavande Präst

Ibland kommer man till Livets uppförsbacke, det går tungt och krafterna minskar, de svarta molnen hindrar allt ljus, det känns som om Gud stängt sin himmel ... ett samtal kan ge dig ett ljus i mörkret, en hand att hålla i som leder dig framåt

Lite historik om jourhavande präst
Jourhavande präst har funnits i nära 50 år. Det började som lokala verksamheter runt om i landet i slutet av 1950-talet och växte i takt med att larmområdena blev större. Jourhavande präst inom Svenska kyrkan är organiserad på riksplanet. Jourhavande präst ska vara tillgänglig när nöden är akut. De präster som går in i uppdraget rustas för att kunna möta människor som söker själavård och samtal på natten. I riktlinjerna för ingår anonymitet både för präst och för dem som ringer. Där anges också tidsramar för att jouren ska bevara sin karaktär av akut krisjour. De innebär ett gemensamt förhållningssätt vad gäller bemötande, respekt och lojalitet.

Människor som är i akut kris eller nöd, som lider av ångest, brottas med existentiella frågor, har relationer som känns svåra eller något annat kan under nattens timmar tala med en präst i jouren. Jourhavande präst är församlingssjälavårdens förlängda arm nattetid. Jouren är till för akuta situationer.

Jourhavande präst är en krisjour. 

Jouren är öppen för alla - i alla åldrar. Den som ringer behöver inte tillhöra Svenska kyrkan, men tron på Gud är en självklar förutsättning för de som arbetar i jouren, men man talar inte om Gud, läser bibeln, ber under samtalet, om inte den som ringer önskar det.

Jourhavande präst har öppet varje natt kl 21-06. Den som ringer får tala med en präst i Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt.


Jourhavande Präst är öppen varje natt mellan kl 21.00 - 06.00
Jourhavande präst - ring 112.

De finns där för din skull ...