Foto: eriksflygfoto.se

Hällbo kapell

Källor: Bengt Kilströms häfte "Kapellen I Bollnäs församling"

Hällbo kapell före år 1900

Orgeln i Hällbo kapell verkar ha en brokig historia.  
Enligt Bengt Kilströms häfte "Kapellen I Bollnäs församling" anskaffades orgeln 1856. Den byggdes av torparen och blivande organisten i Hällbo, Nils Jansson i Hå. Han verkar ha använt pipmaterial från orglar från 1700-talet. Pipmaterialet var kasserat men Nils Jansson hade sparat det. Den orgeln Nils Jansson byggde hade troligen åtta pipor och en bihangspedal. Den reparetades flera gånger och blev delvis ombyggd 1903 av L G Johansson från Ore. Nästa renovering genomfördes i januari 1932 av Zetterqvists orgelfirma från Örebro. I samband med att man flyttade orgelverket 1968 fick orgeln ytterligare en genomgång, denna gång av Gunnar Carlsson, Borlänge.
På bilden, från 2011, ser vi musiker Jenny Christoffersson vid orgeln

Dopskålen i tenn skänktes 1961 av folkskollärare Adolf Söderberg med hustru Signe, från Lottefors, i samband med ett barnbarns dop. Den står på ett dopställ på fyra pilastrar med en nedhängande druvklase i mitten. Längst bak i bilden ovan, skymtar en målning av en flicka med en blombukett. Allt detta finns till höger om altaret.

Vid restaureringen 1968 utförde Erik Stenholm altarmålningen som utgör blickpunkten när man kommer in i Hällbo kapell. Den är en illustration till Jesu ord: "Jag är uppståndelsen och livet". Målningen domineras av Jesus, omgiven av en mandorla. Till höger om honom ses de slumrande väktarna och till vänster en bedjande ängel.

Byggdes 1844 av ägarna till Kilafors bruk och togs i bruk första söndagen i Advent 1844. Tornet kom till först 1872. Kapellet var avsett att "tjäna kring Hellbo boende allmoge". Någon kapellpredikant har aldrig varit anställd där, utan kyrkobokföring och gudstjänster har skötts från Bollnäs.