Gudstjänst

Vi är alla kallade till ett liv i Guds tjänst.

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Vi kommer in i kyrkorummet, lägger ifrån oss det vi bär på, det som tynger oss, i syndabekännelsen, tar emot försoningen, befrielsen och upprättelsen i avlösningen (tillsägelsen av Guds förlåtelse), blir uppbyggda av Ordet, bär fram våra böner inför Guds ansikte, får ta emot vår Herre, Jesus Kristus så som han bjöd oss i den Heliga Måltidens mysterium - detta Kyrkans heliga sakrament – för att åter gå ut i världen med det glada budskapet välsignade av Gud.

Ett liv i gudstjänstens puls är ett liv i växt för livet.

Gudstjänsten är inget vi konsumerar, är inte ett uppträdande av några få, utan en Gudstjänst det är alltid något som vi firar tillsammans. Vi kan delta i firandet på olika sätt, genom att bära processionsljusen, läsa en text, be en bön, sjunga med i psalmer och växelsånger. Eller helt enkelt bara genom att vara närvarande. Alla behövs vi med de olika gåvorna som var och en av oss har.

OBS! Se predikoturer .