Penséer

Detta händer hos oss just nu!

Besiktning av gravstenar 

Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att besikta samtliga gravstenar för att säkerställa att dessa inte utför någon risk för besökare och personal. Det är Centrala Gravvårdskommittén som utformat det regelverk som gäller och som vi följer. 

Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och dess gravvård. Det är alltså gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda stenar som inte klarar säkerhetskraven:

• Gravstenar ska stå stabilt och inte riskera att välta.

• En gravsten ska klara av ett tryck på 35 kg utan att välta.

• Är stenen högre än 30 cm ska den vara förankrad vid sockeln med minst 2 rostfria dubbar.

Gravrättsinnehavare till de gravstenar som inte klarar kontrollen kommer att kontaktas via brev, där gravrättsinnehavaren uppmanas att åtgärda gravstenen inom ett år. Arbetet kommer att pågå under några år.

Vid frågor, ring Maria Sundberg på nummer 0278-279 84.

 

Så här ser vårt arbete ut under vår, sommar och höst.

APRIL:  Vårstädning påbörjas, vi förbereder inför vårplantering.
              Vi vill att ljuslyktor är borttagna 30 april då de är ett hinder för
               kyrkogårdsarbetet under sommaren. Saker som står utanför rabatten
               eller bakom gravstenen kan komma att tas bort av oss.

MAJ:   Vi planterar penséer på gravar efter beställning.
            Bevattning finns tillgängligt från v19.
            Vattenkannor, krattor och spadar finns att låna.

JUNI:  Vi planterar sommarblommor efter beställning, det är klart
           till midsommar.

SEPTEMBER:  Sommarblommor tas bort och vi planterar ljung
                         efter beställning.

OKTOBER:  Vattnet stängs av och vi påbörjar smyckning med granris och
                     vinterkransar inför allahelgonahelgen efter beställning.