Corona: Vi öppnar upp - men visar fortfarande hänsyn

Nu när vi kan ses igen, är vi fortfarande noga med att visa hänsyn och omtanke gentemot varandra för att hålla smittspridningen nere.

För att alla som besöker oss och deltar i våra gudstjänster och verksamheter ska kunna göra det på ett så tryggt sätt som möjligt, så följer vi fortfarande folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset / covid-19:

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning
Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Skydda dig med vaccination
Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en påfyllnadsdos för alla som är 18 år och äldre.

Stanna hemma om du är sjuk
Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad
Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.