Foto: Carina Falk Norgren

Begravning i Bollnäs och Rengsjö församlingar

Begravningsgudstjänsten utformas enligt Svenska kyrkans ordning och den leds av en präst. Genom musik, psalmsång, bön och bibelläsning vill den tolka det kristna hoppet inför döden.

Bokning av begravning gör du via församlingsexpeditionen på telefon 0278-279 31. Torsdagar och fredagar hålls begravningsgudstjänster i Bollnäs och Rengsjö församlingar.
Prästen kommer att ta kontakt med er för ett möte där ni samtalar om såväl praktiska frågor som begravningsgudstjänstens utformning och innebörd.

Läs mer om dödsfall och begravning på Svenska kyrkans webbsida