Bårtäcken

I våra kyrkor och kapell finns bårtäcken som man kan låna till kistan. Flera är lokalt förankrade ex i Växbo och Rengsjö.

Bårtäcke i  S:t Lars kapell

En länk till mer information om bårtäcket i S:t Lars kapell

Bårtäcke i Växbo kapell

En länk till mer information om bårtäcket i Växbo kapell