Foto: Carina Falk Norgren

Bårtäcke i S:t Lars kapell

I S:t Lars finns ett bårtäcke i vävtekniken slarvtjäll, vävt av Gerd Lindqvist och formgivet av kyrkoherde Lena Wängmark.
Skålen som står på kistan är tänkt att lägga handbuketter i. Den är tillverkad av Stefan Snickare( Nordgaard) från Kilafors.

Foto: Carina Falk Norgren

Foto: Carina Falk Norgren

Längs med nederkanten, runt om, är det invävda kors i engelskt rött. Den röda färgen går även igen i kanten på träskålen.