Askgravplatser

Den senaste invigda askgravplatsen finns intill Bollnäs kyrka.

Nedsättning i askgravplatser sker endast mellan maj och oktober.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln för samtliga askgravplatser.
Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

Askgravplatser på S:t Lars kyrkogård.
Askgravplaten togs i bruk 2009. Gravplatserna är belägen i skogsmiljö med natursten. En namnplatta i brons sätts på en natursten, där finns plats för två askor som gravsätts i urna eller sammetspåse. Kostnaden för namnplatta är för närvarande 2500kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen. Det finns inga lediga platser kvar.

Askgravplatser på Hanebo kyrkogård.
Askgravplatsen togs i bruk 2010. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons som sätts på en stenkant, där finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande 5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

Askgravplatser på Arbrå kyrkogård. 
Askgravplatsen togs i bruk 2012. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons som sätts på en stenkant, där finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande
5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen. Ett beslut om att göra om rabatterna togs 2020.

Askgravplatser på Bollnäs kyrkogård. 
Askgravplatsen togs i bruk 2012. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons som sätts på en sten, där finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande
5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen. Det finns inga lediga platser kvar.

Askgravplatser på Rengsjö kyrkogård.
Askgravplatsen togs i bruk 2015. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons som sätts på en stenkant, där finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande 5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

Askgravplatser på S:t Lars kyrkogård.
Askgravplatsen togs i bruk 2018. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. En namnplatta i brons sätts upp på en kant av cortenstål, där det finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse. Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande 5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

Askgravplatser på Bollnäs kyrkogård intill Bollnäs kyrka.
Askgravplatsen togs i bruk 2022.  Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. En namnplatta i brons som sätts på en stenkant, där finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse. Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande 5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam plats för ljuständning finns i anslutning till gravplatsen.

Askgravplats på S:t Lars kyrkogård