Meny

Askgravplatser

Nedsättning i askgravplatser sker endast vår, sommar och höst.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln för samtliga askgravplatser.
Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

2009 Askgravplatser på S:t Lars kyrkogård togs i bruk.
Gravplatserna är belägen i skogsmiljö med natursten.
Gravsättning kan ske i urna eller sammetspåse. Det är plats för två askor och kostnaden för namnplatta i brons är för närvarande 2500 kr.
Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

2010 Askgravplatser på Hanebo kyrkogård togs i bruk.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons, där det finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
För sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år utgår en avgift på 5250 kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

2012 Askgravplatser på Arbrå kyrkogård togs i bruk.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons, där det finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
För sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år utgår en avgift på 5250 kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen..

2012 Askgravplatser på Bollnäs nya kyrkogård togs i bruk. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons, där det finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
För sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år utgår en avgift på 5250 kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

2015 Askgravplatser på Rengsjö kyrkogård togs i bruk.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons, där det finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
För sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år utgår en avgift på 5250 kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

2018 Ett nytt kvarter med askgravplatser på S:t Lars kyrkogård togs i bruk.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons, där det finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
För sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år utgår en avgift på 5250 kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.