Askgravplatser

Nedsättning i askgravplatser sker endast vår, sommar och höst.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln för samtliga askgravplatser.
Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

Askgravplatser på S:t Lars kyrkogård.
Den första askgravplaten togs i bruk 2009. Gravplatserna är belägen i skogsmiljö med natursten. En namnplatta i brons sätts på en natursten, där finns plats för två askor som gravsätts i urna eller sammetspåse. Kostnaden för namnplatta är för närvarande 2500kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

Ett nytt kvarter med askgravplatser på S:t Lars kyrkogård togs i bruk 2018.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. En namnplatta i brons sätts upp på en kant av cortenstål, där det finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse. Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande 5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

Askgravplatser på Hanebo kyrkogård.
Den första askgravplatsen togs i bruk 2010 och har därefter utökats med flera platser. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons som sätts på en stenkant, där finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse. Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande 5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

Askgravplatser på Arbrå kyrkogård. 
Askgravplatsen togs i bruk 2012. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons som sätts på en stenkant, där finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande
5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen. Ett beslut om att göra om rabatterna togs 2020.

Askgravplatser på Bollnäs nya kyrkogård. 
Askgravplatsen togs i bruk 2012 och har därefter utökats med flera platser. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons som sätts på en sten, där finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse.
Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande
5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.

Askgravplatser på Rengsjö kyrkogård.
Askgravplatsen togs i bruk 2015 och har därefter utökats med flera platser.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för rabatt med perenner. Varje gravplats smyckas med en namnplatta i brons som sätts på en stenkant, där finns plats för två askor som gravsätts i sammetspåse. Kostnad för sammetspåse, bronsplatta samt skötsel 25 år är för närvarande 5250kr. Gravplatsen får endast smyckas med blommor i vas, gemensam ljusbärare finns i anslutning till gravplatsen.