Arbrå gamla minneslund

Kyrkogårdar i Arbrå och Undersvik

Arbrå kyrkogård är belägen i anslutning till Arbrå kyrka.

Den gamla kyrkogården finns belägen omkring kyrkobyggnaden.
Vi erbjuder urngrav och minneslund.
Den nya kyrkogårdsdelen togs i bruk under början av 1980-talet.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav och minneslund samt askgravplats.

Undersviks kyrkogård är belägen längs med Ljusnans strand cirka 300 meter från Undersviks kyrka.
På kyrkogården finns en kyrkoruin från en äldre kyrkobyggnad.
Kyrkogården i Undersvik har utvidgats med en nyare kyrkogårdsdel som togs i bruk 1976.
På den nyare kyrkogårdsdelen finns minneslunden placerad och
den togs i bruk 1992.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav och minneslund.