Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat Besöksadress: Norra kyrkvägen 8, 82130 BOLLNÄS Postadress: Box 236, 82123 BOLLNÄS Telefon:+46(278)27900 E-post till Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdar i Arbrå och Undersvik

Arbrå kyrkogård är belägen i direkt anslutning till Arbrå kyrka.

Den gamla kyrkogården som finns belägen omkring kyrkobyggnaden har utvidgats med en ny belägen norr om den gamla kyrkogården.
Kyrkogårdens ekonomibyggnad ligger i anslutning till den nya kyrkogårdsdelen.
Den nya kyrkogårdsdelen togs i bruk under början av 1980-talet.
Det finns två stycken minneslundar på Arbrå kyrkogård.
På den nya kyrkogården finns en minneslund som togs i bruk
1980. Intill kyrkan, på den äldre kyrkogårdsdelen finns en
minneslund som togs i bruk 1983.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav och minneslund samt askgravplats.

Undersviks kyrkogård är belägen längs med Ljusnans strand cirka 300 meter från Undersviks kyrka.
På kyrkogården finns en kyrkoruin från en äldre kyrkobyggnad.
Kyrkogården i Undersvik har utvidgats med en nyare kyrkogårdsdel som togs i bruk 1976.
På den nyare kyrkogårdsdelen finns minneslunden placerad och
den togs i bruk 1992.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav och minneslund.