Våga Sjunga-Kören

Tvivlar du på din förmåga som sångare? Har du kanske aldrig provat att sjunga tillsammans med andra? Till Våga Sjunga-kören är alla välkomna oavsett ålder och tidigare sångerfarenhet. Kom och prova – du kommer att bli glatt överraskad!

Våga Sjunga-kören är en kör för alla som gillar att sjunga, men kanske inte sjungit så mycket i kör förut och kanske tvivlar på sin sångförmåga. Våga Sjunga-kören har en lägre ambitionsnivå än Kyrkokören, och har som mål att utveckla även oerfarna sångare att klinga vackert tillsammans. Man förväntas vara positivt inställd till att träna sin röst och förmåga att sjunga till exempel stämmor. Som en hjälp för detta erbjuds som regel specialinspelade övningsfiler att lyssna på. Det rekommenderas att delta regelbundet i de gemensamma övningarna och framträdandena. De flesta sångerna är trestämmiga (sopran, alt och baryton) och ofta specialskrivna för att passa denna kör. Här ett exempel:

Inget inträdesprov för nya medlemmar, men föranmälan till körledare är obligatoriskt.

 Körledare: Torbjörn Widfeldt

Övning onsdagar 19.00-20.45 i Bollebygds kyrka