Foto: Kyrkbyrån

Om Töllsjö kyrka

Redan i tidig medeltid byggdes kyrkor i Sverige. De var ofta i trä. Troligen fanns en sådan i Töllsjö, ty i Äldre västgötalagen omtalas tre (i en handskrift fyra) kyrkor i Bollebygds härad i en del av det som kallas "Lung bo". (Lung bo omfattade Bollebygds, Gäsene och Vedens härader.) En av dessa kyrkor borde ha legat i Töllsjö. Annars fattas många uppgifter om Töllsjö kyrka. Årtalet 1571 nämns. Kanske har det att göra med Älvsborgs första lösen. Vi vet inte. Visitationsprotokoll från 1700- och 1800-talen berättar en del. Tidigare protokoll saknas. En tillbyggnad av kyrkan genomfördes 1733.

Det som kan berätta om äldre tider är inventarier som sparats från den gamla kyrkan. Exempelvis dateras dopfunten till 1200-talet (Nårungaskolan). En primklocka framme i koret är från katolska tider. Altartavlan har årtalet 1687. De båda kyrkklockorna Olof och Elin är tillsammans med två ljuskronor från tiden före det att den nya kyrkan byggdes år 1856. Predikstolen och bilderna på bibliska personer, vilka kan ses på orgelläktarens framsida, är andra inventarier som bevarats.

Den kyrka somm finns idag i Töllsjö uppfördes 1856 och är ritad av A Forssén. Ritningarna till en ny kyrka inkom till Överintendentsämbetet 1852. Själva byggnationen gick på entreprenad i november 1853. Grunden lades i juni 1853 och översyn av bygget hade Andreas Eriksson i Henå, som var känd för sin skicklighet i byggnadskonst. Kyrkan invigdes i juli 1858.