Sommarhälsning

Över berg och dal som en mjuk koral
drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.

Minns att var sekund är en liten stund
av evigheten hos Gud,
och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.

Och när dagens ljus från Guds eget hus
nu flödar över din dag,
minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.

/T. Littmarck. Svensk psalmbok psalm 752.

Livet flödar verkligen fram som psalmförfattaren skriver,
inom loppet av en ögonblinkning växer gräset flera
millimeter och fåglarna sjunger strax efter fyratiden
på morgonen.
Förhoppningarna inför sommardagarna är ofta stora, kanske ganska likvärdiga de stora förväntningar som ofta riktas mot bröllopsdagar, julfirande och jämna födelsedagar.
Men psalmen påminner om ett ännu större tidsperspektiv än bara vår egen klocktid och almanacka: Minns att var sekund är en liten stund av evigheten hos Gud. Och med psalmorden sjungande i huvudet börjar det bli dags att vrida ner tempot och önska varandra lite sommarfrid och tid för återhämtning - lev Guds nu!

Glad sommar hälsar
Madeleine Forsberg
kyrkoherde
tel. 033-22 26 01
madeleine.forsberg@svenskakyrkan.se